Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

POESIE SCHERZEVOLI di Vincenzo Adamo

IndiceLu megghiu avvocatu è u bonsenzu
La mala sorti di li centu crasti
Contru natura nun si ci pò jiri
'N casa Pilucchedda sunatura?
Vicinu u rè biatu è, cuegghè
Cu' cci l'attacca a campanedda ô attu
Lu cani ri cui!
Tanti nenti ammazzarunu lu sceccu!
Lu processu
Cu' la voli cotta e cu. la voli crura
La 'utti china e la mugghieri 'mbriaca!
Tu mi tingisti e jò t'arramagghiai
U difettu? O è du buttuni o è di l'occhiettu
A Signura ch''un nn.avi abbentu havi na purci 'nt'ô funnamentu
Comu t'arridducisti 'addu ri Sciacca fariti pizzuliari di 'na ciocca
Cu' havi figghi 'nta la fascia
'un pò diri a nuddu bascia
E fu accussì chi s''a spusau Pippinu!
Nichi e ranni tastanu li minni
L.acqua è oru e 'a merda è tesoru
Cu' havi masculi, apparanta cu buttani
cu' havi fimmini, apparenta cu li cani
Quannu 'a campana fa «damme» sulu chissa è amicizia chi và 'nt'ô …
Quannu la donna si metti a natichiari s''un nn'è caruta sta pi cascari
Si a soccu penza, già pinzatu avissi a soccu penza cchiù nun pinzirissi
Ricci buttana chi buttana ti rici!
La mugghi di lu latru a longu 'un riri
'U pilu fimmina ti pò dari gioi ma tira cchiui di 'na parigghia voi
'U Signuri 'un pò sentiri l'Anciuli cantari ora penza li scecchi arragghiari
Schetta nun t'appi, maritata t'appi basta chi t'appi e comu t'appi t'appi
La parola porta pisu, lu piritu porta surrisu
Cu' di vecchi si 'nnamura poi si chiangi la vintura
Cu' rici donna spissu rici dannu
Cu cumanna? 'U culu!Ringrazio l'autore
per avermi permesso
di pubblicare
questo libro


E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it