Lina ClorofillaArchivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

C'ERA NNA VOTA L'ARTIGGIANATU

In via Marsala, nfacci la ferrovia
porta pi porta c'era nna putia;
quannu cu lu trenu iu ci passava
a lu finistrinu m'affacciava;
mi piaci a tantu taliari
a sti mastriceddi travagghiari.

Lu cannavaru lu cannavu filava
ntra la ruticedda l'agghiummuniava,
araciu araciu lu ia filannu
e mentri filava ia turnannu.
Cu stu cannavu poi avia a ffari
cardi pi stenniri e p'attaccari.

Appressu d'iddu lu vardaru c'era
davanti la porta cciavia nna fera,
zzotti ntrizzati, armigi cu cianciani
si l'accattavanu puru li viddani;
ogni cosa era ricca di culuri
comu baggianu era lu carritteri.

Appressu sta porta c'era lu siggiaru,
arrizzava seggi e puru lu scuparu:
cu corda di curina inchia siggiteddi
e cu giummara e corda scupiceddi.
Un carruzzeri allatu d'iddu puru
cu rroti di carrettu misi a mmuru.

Lu firraru c'un marteddu mmanu
facia lu zappuni a lu viddanu:
quannu battia supra l'angunidda
paria sono di nna campanedda,
e mentri lu mastru-d'ascia l'accurdava
tutta la strata pari chi ridiva.

Appressu dda porta un scarpareddu
usava cantannu chiova e marteddu,
vicinu a iddu, lu zu Pippinu,
facia utti pi mettiri vinu;
lu stagnataru cu pareddi fora
anchi si scuru travagghiava ancora.

C'era puru un sartu a la porta appressu
chi mentri cusia cantava lu stessu;
vicinu a iddu nna vicchiaredda
ntrizzava lesta lesta li cartedda.
All'urtimu di tutti chisti puru c'era
lu stazzunaru cu la sÚ bannera.

Sti cosi pi ricordu n'arristaru
e li poeta nna foto ci faceru
puru sti quattru versi su pi mmia
un granni ricordu fattu mpoesia.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it