Lina ClorofillaArchivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

QUANTU E' BEDDA LA CAMPAGNA
NTRA LA STASCIUNI

Ntra la stasciuni 'ncittà nun si pò stari
vinemu cca 'ncampagna a rispirari,
l'aceddi di matina vannu a cantari
cu lu cantu ti fannu arrisbigghiari.
Li cicali ntr'allarvuli acchianati
ti fannu li cchiù beddi sirinati;
ti chiamanu e ti dicinu d'affacciari
p'anticchia d'aria fina di pigghiari.

Puru lu suli ti vasa nfrunti e riri
pittannu tuttu di centu culuri;
spapùranu l'oduri di li sciuri
chi lu vinticeddu fà annaculiari;
nfacci a lu ventu parinu cantari
pi la lirizza chi vannu a sbucciari.
Dannu profumu e vai p'accarizzari
ddu sciatu di Diu prontu a parlari.

Tanti amici nni vennu cca a truvari
e tuttu lu jornu la fannu a vulari,
vennu supra di nui pi sucari
pi poi la sira irisi a gucciari.
La campagna è nna cosa supraffina
quannu di frutta e ciuri è tutta china,
ricca d'oduri, di celu e di culura
si vesti di zita tutta la natura.

Si sentinu li addini carcariari
chi parinu tanti curtigghiari,
lu addu di la sciarra sinn'adduna
e cu nna vuci a tutti l'accuppuna.
Li serpi di pirtusa ssu già sciuti
e mura mura sunnu appiccicati,
vannu circannu zitti zitti e muti
li virmiceddi ancora addummisciuti.

Lu cani misu all'erta ntunnu e' casi
sta attentu sempri si lu straniu trasi
e p'avvisari nun sapi comu fari
perciò si metti subbitu abbaiari.
Lu suli mentri fa lu so camminu
nmezzu d'un celu azzurru vispirtinu
cu ddu gran cauru cchiù nun si pò stari
nni dici a tutti: iti a ripusari.

Stu suli è chiddu chi nni fa surari
stu suli è chiddu chi nni fa arrichiari;
di sira poi quann'è a tramuntari
puru a lu mari fa arricriari.
Quannu scura la soru s'avvicina
lucenti e tristi comu nna regina;

mmezzu lu celu sta sempri a taliari,
vesti d'argentu e di biddizzi rari
e tutta la notti cu ddu lustru di luna
di tutta la natura è la patruna
e ntra sta terra chi tantu adura
puru la maara leggi la vintura.

Picciotti, sta terra null'abbannunati
lavuratila cu amuri e siminati
di rosi e ciuri avissi a profumari
e nveci di stu passu ssu casi rari
perciò approfittamu finu a quannu dura
chiddu chi ni detti matri natura.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it