Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

A LU MASCULU MIU

Quannu nascisti tu, masculu meu,
ncasa nostra ci fu lu granni preu;
vitti c'assumigghiavi tantu a tò patri
e fui filici c'addivintai tò matri.

Mi pari un sonnu chi tu juncisti ccà
ma nun è sonnu, è pura rialtà.
Notti e jornu ti guardu cu nnamuri
chi di lu beni scoppia lu me cori.

Pascennuti ti mettu iu li fasci
nun viu l'ura figghiu chi mi crisci;
l'arma me di cuntintizza abballa
pinsannu a stu figghiu chi mi parla.

Tanti casi ti dici la matruzza
e quanti nn'avi a ddiri ssà vuccuzza;
pi crisciri nun ci voli la cultura
ti pigghierà pi manu la natura
e pi natura è st'amuri chi ti damu
pi lu gran beni, figghiu, chi t'avemu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it