Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU NUTRICU DI NNA VOTA

Si cusianu ncasa tanti cosi beddi
vesti pacchiani, scufi e pittareddi
scerra e pannizzi pi 'nfardari
lu nutricheddu c'avia arrivari.

Eranu tutti bianchi e arraccamati
cu mirlitteddi mpunta appiccicati,
tannu cu avia robbi a culura
eranu chiamati macarura.

Lu nutricu quannu si nfardava
cu li peri di dintra si nfasciava
e c'un scussuni a Ciancu appiccicatu
p'un lu pigghiari arocchiu lu vicinatu.

Dopu chi sucava nna minnaredda
la naca era pronta bianca e bedda,
cu tantu preu la matri l'annacava
mentri li rubisceddi ci lavava.

Lu munnu gira comu nna rota,
chissu lu nutricu di nna vota.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it