Lina ClorofillaArchivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LA ZITATA DI CAMPAGNA
La 'za nzulidda, soru di mè nanna
si maritau cu unu di campagna,
quannu a sò figghia appiru a maritari
a tuttu lu parintatu eru a mmitari.
Chissu si fici cinquant'anni fa
quannu li strati unn'eranu chisti cca;
nni pigghiaru cu tanti carruzzina
tannu si maritavanu a li cincu di matina.

Acchianamu prima li nicareddi
taliai ncelu e c'eranu li stiddi,
cu dd'aria frisca e duci di la chiana
n'accumpagnava la tramuntana.
Arrivamu finarmenti a la cuntrata
truvamu la zita tutta priparata
e quanta genti misa fora c'era
cu carruzzina misi già a filera.

C'era nna fila c'un finia cchiui
urtimu un carrettu cu nna seggia a dui,
supra assittati dui vicchiareddi
lu mulu si scutia ciancianeddi.
Li cristianeddi ch'eranu priati
cu fazzuletti nsita agghiummuniati
salutavanu a tutti cu la manu
lu parintatu ch'era ntra lu chianu.

Vinni lu zitu cu li sunatura
scinniu la zita comu la natura,
sta zita bedda comu nna cassata,
lu patri cu coppula e nna pipa addumata.
Li gaddi si sintianu cantari
a manu a manu si viria agghiurnari
un tappitu di ciuri nterra c'era
beddu lu ciatu di la primavera.

Sunaru li campani ntra nna chiesa
la Matri cu sso figghiu era scisa
ormai ridia tuttu lu criatu
nostru Signuri era risuscitatu.
Davanti l'artaru s'addinucchiaru
cu tantu amuri li firi si scambiaru,
la cirimonia prestu si finiu
e si maritaru ngrazia di Diu.

E quannu c'abbraccettu fora sceru
nna poco picciriddi l'accughieru,
genti davanti porti pi taliari
pi viriri a li zi ti poi passari.
Ittaru li cunfetti a pugnu chinu
e tutti ninn'emu versu lu fistinu.
Appena arrivamu li muli spaiaru
e ogni cosa a lu funnacu purtaru.

Sta festa fu fatta a parti di casa
cu li ziti ci fu lu vasa vasa,
muccatura mmanu pi occhi stuiari
mittennusi già tutti a picchiuliari.
Vitti li ziti poi c'abballaru
e li cunfetti tutti ci ittaru;
chi bedda festa, chi granni armunia
e puru iu ci dissi na puisia.

Ci foru mustazzoli a lu buffè
rasoliu, viscotta e puru cafè,
poi a li quattru ci fu na gran manciata
cu nna bedda tavula apparicchiata.
Li ziti assittati ciancu a ciancu
davanti lu trubberi tuttu biancu:
la zita cu nna vesta di villutu
lu zitu, occhi nterra, paria mutu.

Ntunnu cu iddi ntavula assittati
c'eranu li parenti e li mmitati,
e iu datu ch'era un pò ntrichera
ivi ncucina pi viriri chi c'era.
Un quararuni nterra era pusatu
un ciauru niscia di stufatu
li fimmini eranu tutti ntraficati
li cufulara eranu svampati.

Sbampa lu focu cu lu muscaloru
ntettu su appizzati li pumaroru
chi tannu era lu megghiu cumpanaggiu
cu nzalata, alivi e pani e furmaggiu.
Appizzati a muru stipiceddi
dunni si sarvavanu vasteddi,
e dintra lu stipu era cunsirvatu
un murtaru cu nna fogghia cummigghiatu.

Dintra la cucina c'era un furniceddu
allatu c'era nna pala e lu rasteddu,
lu pani misu dintra li maiddi
c'era di tuttu e puru luniceddi.
Sutta lu furnu c'era cinniredda
chi poi sirvia pi li cufunedda,
scorci di mennula p'addumari
puru li surci ci ìanu a manciari.

Allatu la porta c'era un puzzareddu
supra appizzatu un croccu e un catineddu
nna quartaredda all'angulu pusata
e cu nna tuvagghiola ncuppunata.
Darrè la porta un cornu pinnuliava
accussì u malocchiu nun ci'arrivava
e nna santuzza dda puru appizzata
cu la Madonna di Trapani stampata.

Quanti cosi ntra dda casa c'eranu
tanti ricordi ci filiavanu,
quarara di ramu tutti appizzati
bucali di crita, lemma e pignati.
Supra la tavulidda l'agghialoru
pi mettiri l'ogghiu 'ntra la pasta a broru
poi vitti ch'era ura di manciari
e prestu minn'ivi ntavula assittari.

Quannu lu pranzu ntavula arrivau
cu dd'abbunnanza ognunu s'abbuffau,
piatti di pasta, carni e tantu vinu
c'arrinisciu veru un gran fistinu.
Li ziti poi sinn'jeru a canciari
e a macararu sinn'jeru assittari
a Iu so postu di ciuri addubbatu
c'un beddu specchiu mmezzu pusatu.

La sira armaru nna bedda festa,
davanti li ziti avianu nna cesta
e iu taliava ddi ziti tantu beddi
cu lu lustru di luna palummeddi.
Patri e matri cuntenti di la figghia
cu lautri abballavanu la quadrigghia
viscotta, ciciri e favi caliati
n'addivirtemu pi du' beddi nuttati.

Mi dissi poi nonna Margherita
chi la prima notti era di la zita,
l'atra ntra lu zitu si ia a ballari
accussì nun si putiri sciarriari.
Bedda arriniscì dda fisticedda
li sunatura eranu pilucehedda
stu sonu era miludiusu e finu
fattu di chitarra e mantulinu.

A mezzannotti vannu a manciari
e poi continuari a sunari
lu mastru sala diriggi la festa
e quannu chi finiu dissi: basta.
Un minuteddu prima d'agghiurnari
li sunatura a li ziti eru a lassari
iu assemi a me suruzza Annita
tiniamu velu e vesta di la zita.

Li patri e matri e lu strittu parintatu
n'accumpagnaru cu fanali allatu
li matri pi la spartenza addulurati
a coddu di li ziti ristaru abbrazzati.
Sta puisia partiu pi la fini
pi nciuria su chiamati palarini,
iò sta zitata cchiù nun mi la scordu
tornu cu la memoria a lu me bordu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it