Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LA MUSCHITTA

La sira quannu mi vaiu a curcari
c' nna muschitta chi mi veni a truvari,
la sirinata a mia mi veni a fari
tutta nna vita sempri a muzzicari.

Stanotti, sapiti chi mi cumminau?
A parti dilicati mi muzzicau.
Iu era beddu, cuetu addummisciutu
m'arrisbigghiai comu un dispiratu.

Mi susu pi ghilla a circari
cun'occhiu chiusu e l'autru macari
chinu di friddu lassu lu me lettu
m'innaddugnu ch'era iunta ntettu.

Ntra lu specchiu mi vaiu a taliari
sta mascara di cannilivari;
comu m'arridduciu sta ruffiana:
paru piscatu di la russania
Si veni ancora e m'arrisbigghiu,
lu giuru, l'ammazzu cu lu trincigghiu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it