Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

TERRA MIA

Terra di suli, terra, terra mia
si comu nna sirena mmezzu u mari
cu veni cca li fai innamurari
pi li to cosi e li biddizzi rari.
Terra bidduna, terra, terra mia
iu cca nascivu e puru mamma mia
versu sta terra sentu l'attrazioni
semu cca di tanti ginirazioni.

Scrivu senza nchiostru e senza piuma
cc ntra sta terra misi la m firma,
mmezzu lu me sangu unn'aiu scantu
Sicilia bedda, t'aduru tantu.
Cca nascivu e cca vogghiu muriri
dintra sta terra vogghiu squagghiari
dui paruleddi scriviri e lassari
pi lu m seguitu raccumannari.

Prima chi moru vogghiu un giuramentu
e sti paroli m nun ghiri a ventu:
sta terra bedda sempri cuntinuari
a nun scurdari e mai lassari.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it