Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LI GNOCCULI CU LL'AGGHIA

La 'za Cicca avia sempri la stagghia
quannu facia gnocculi cu l'agghia,
sti gnocculi idda li facia a manu
e sinni ia quasi un ghiornu sanu.

Li stinnigghiava supra un tavuleri
li lassava dda beddi ad asciucari,
li cucinava a ligna cu lu quararu
li sculava ntra lu maccarrunaru.

Li cunzava ntra nna nzalatera
e taliava ancora si cinn'era,
misa di facci a facci a ṣ maritu
c'era di liccarisi lu iritu
Va beni chi tantu travagghiai
peṛ maritu me, quantu scialai!


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it