Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LA FESTA DI LA VINNIGNA

Era siminatu un pizzuddu di lignu
viditi quanti frutti chi vi dugnu,
ogn'annu mi misuranu lu gratu
purtannumi ncantina, a lu Guarratu.

Cu sti bicchera mmanu chi tiniti
la festa d'a vinnigna vi faciti,
vi lu viviti tuttu d'un muccuni
e brindannu finuta la stasciuni.

Dumani trasemu dintra all'autunnu
pinzannu a ddu timpazzu mi cunfunnu,
a lu mmirnazzu nui nun pinzamu
picch cu vinu bonu nni quariamu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it