Lina ClorofillaArchivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LA STORIA DI LA FIUREDDA

Sta storia chi vi cuntu mpuisia
mi la cuntau a mmia la 'za Maria,
idda era nna bedda vicchiaredda

chi fici fari nna fiuredda.
Ntempu di guerra un votu vosi fari
addumannannu di porta mporta li dinari;

dissi risuluta: "la fazzu cca
e ci mettu la Santa Trinità".
Rarenti lu stratuni
la fici fabricari
accussì li cristiani
putirici priari;

pi danni e malatii
e pi li surdateddi
pi affari di putii
disperanu animeddi.
A la prima ràzia c'appi fatta
la spisa chi idda fici appi ntatta

tantu chi cchiù nun ghiu a ddumannari
p'un sentiri la genti rucculiari.
Quannu la fiuredda fu finita
di rosi e ciuri fu tutta ncurunata,
pi San Giuseppi fici l'ammitata
cu vinu bonu e tavula cunzata.

Dopu chi finiu la funzioni
detti lu pani facennu razioni,
ogni divotu appi lu pizzuddu
pinzannu puru a chiddu surdateddu.
Tuttu dda nturnu tanta genti c'era
filici ognunu di la sò priera,

cu cori apertu e cu li figghi mmrazza
ognunu lu santuzzu si l'abbrazza.
Ognunu addumannava li so cosi
jennuci appressu cu ciuri e rosi,

ntra la nova chiazza ognunu lu vasa
leta la zia chi l'avi a la so casa;
e ora chi l'avi dda vicinu
sempri addumatu c'esti lu luminu,

passata la festa nuddu cchiù ci penza
quannu un c'è bisognu cessa l'importanza.
Cu l'epoca d'oggi tuttu e canciatu
lu miraculu cchiù nun è crirutu

e li santi s'annu rivutatu
contru stu populu di malucriatu,
resta sula mperi e varda li celi
lu ricordu di Maria Sucameli.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it