Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU SPIZIALI

Nna vota pi guariri e pi campari
nta lu spiziali s'avia a ghiri,
era, comu si dici, un farmacista
cu li so manu facia la lista;
ntra li vitrini c'eranu pusati
lustri burnii cu ciuri stampati,

di ervi e misturi eranu tutti chini
pronti a priparari miricini.
Cu tanta maistria e cumpitenza
iddu sapia stari ncunfirenza;
miricamenti di granni mpurtanza
ma puru decotti pi la panza,

pumati, purghi, sciroppi e linimenti
chi pi lu fetu si scappava ntempu di nenti.
Me nanna, quannu chi ghiri un putia,
sali ngrisi accattari mi facia;
si l'agghiummuniava ntall'ostia fina
pi essiri menu amara la miricina,

e l'unnumani, di prima matina,
ncurrennu scappava darrč la cucina.
Pi ogni mali c'era lu rimediu,
tuttu si guaria, piacennu a Diu.
Quannu si pigghiava la purmunia
lu varveri nni facia la sagnia

e si lu malatu di vota un detti
si facianu puru li sanguetti.
A ddi tempi quasi nuddu era malatu
e lu spiziali era sempri ripusatu.
Ora li miricini sunnu mpacchittati
comu a la putia li sardi salati,

li farmacisti su tutti ntraficati
a vinniri misturi cunfiziunati.
La genti č misa a fila indiana
pi nesciri ci voli nna simana;
farsi era megghiu a li tempi antichi
chi si campava a forza di muddichi.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it