Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU PIANINU

Quanta armunia c'era nta li strati
quannu lu pianinu facia li sunati,
dunni passava c'era l'alligria
ricordu ddi tempi cu nustargia.
Era un carrettinu arriccamatu
di ciuri beddi e cunn'a rrota allatu,

firriata ntunnu comu un mulineddu
tiratu a mmanu da un mischineddu.
Cu ddu sonu miludiusu e finu
pi li strati girava lu pianinu;
quannu passava e lu sintia sunari
ognunu ci ittava li dinari

e a lu me cori s'addumava un focu
chi tenniru s'innia a ogni locu.
ogni matina cu sta miludia
leta minn'ia a la scola mia;
stu pianinu facia beddi sunati
svampava l'arma di l'innamurati.

Comu ogni cosa bedda, fu sfurtunatu,
ormai ntra nn'agnuni è durvicatu,
li picciotti d'oggi nun lu sentinu cchiù
resta un ricordu di lu tempu chi fu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it