Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LI FESTI DI L'ANNU

Li festi di l'annu, pi cumminzioni,
su fatti d'avvinimenti e tradizioni;
L'ottu di dicemmiru principia
la festa d'Ammaculata Maria,
lu tririci festeggia Santa Lucia
facennu l'addiunu cu la cuccia.

Lu vinticincu festa di Natali
ntra li famigghi ririnu li canali,
a mezzanotti lu bammineddu nasci
poviru mischinu senza fasci.
Ntra lu prisepiu si fa la s funzioni
manciannu spingi pi tradizioni.

All'ottu jorna trasi l'annu novu
si brinna cu sciampagna ntra scorcia d'ovu,
l'annu chi finiu si va a cacciari
vecchi e picciotti si mettinu a sparari.
E poi a pranzu n'abbuffamu boni
manciannu cosiduci e panittoni.

Dopo se jorna su li tri Re
signu d'amuri e tanta firi arr,
lu stessu jiornu puru la Bifana
chi granni e nichi tutti l'alliana
pi li so doni a sacca chini chini
chianci la tasca e ridinu piccini.

Dopu un beddu pezzu c' cannilivari,
ci su tri ghiorna pi ririri e ballari
l'omini si vestinu di fimmini
li signurini diventanu omini,
scherzannu si sentinu li botti
carni di porcu e vinu finu a notti.

Semu quasi vicinu a primavera
lu suli nesci gi di la galera,
lu dicinnovi trasi Sanciuseppi
viriti la furtuna chi iddu appi:
di fallegnami fu santu e re
l'auguriu torna a tutti li Pep.

Vicinu c' la Pasqua di lu Signuri
purtannu paci veni a risuscitari
binirici li parmi nzignu d'amuri
biniricennu puru c'un li p accattari.
Venniri e santu sunnu li Misteri
si recita la morti du Signuri.

Dopu du' jiorna gi risuscitatu
purtannu paci puru a cu sciarriatu,
facennu tavulati longhi e beddi
manciannu li cannola e cassateddi.
Bedda sta festa di lu nostru Suvranu
e pi Iddu purtamu la bannera mmanu.

Dopu 40 jorna l'Ascinzioni
curremu a mari cu devozioni
picch prima chi nostru Diu sinn'iu
tutti l'acqui nni binidiciu,
li binidiciu a mezzanotti mpuntu
mittennu li piccati fora cuntu.

dopu la festa di l'Ascinzioni
Corpus Domini e prucissioni
nostru Signuri ntra la strata sciutu
cu l'anciuliddi esti accumpagnatu
di nica puru iu ci ivi appressu
d'ancilu vistuta e tantu ntressu.

Nna poco di santuzzi aiu satatu
e giuru cumminn'aiu addunatu,
mmezzu sti santi c' puru S. Anna
du' misi prima festa di matri s'abbanna;
jornu di festa ranni p'ogni figghia
anchi pi cu la matri cchi nun minzigghia.

Festa ci nn' n'autra chiuttostu chiuri
tuttu chidda di mezzaustu,
ognunu sapi comu l'avappassari
ennu nmuntagna o puramenti ammari.
L'8 sittemmaru nasci Maria
e ogni cosa arr si principia.
Scarsi e puru s'un ci su cchi sordi
n'arricriamu vivennu di ricordi,
st'avvenimenti l'amu a fistiggiari
nicareddi, ranni e vecchi macari.
A cuntrariu, quannu muremu
a nostru Diu, chi ci cuntamu?


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it