Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU STRATTU

Ancora mi ricordu, quannu nica iu era,
me nanna chi passava a la scumera
lu pumaroru russu e tuttu asciuttu
prontu pi ffari lu beddu strattu.
Dintra lu tavuleri la stinnia
e tuttu ntunnu lu sali ci mittia
stinnennula all'occhiu di lu suli
la riminava comu lu spiziali.

Cu lu suli dda sarsa si cucia
accussì mancu un guartu s'arridducia;
e ddoppu ch'era bedda asciucata
si passava a essiri cunsirvata.
Di lu strattu nna baddottula facia
e dintra un cantareddu lu mittia
poi vagnava nna pezza china d'ogghiu
pusannuccilla supra pi commogghiu.

Pi lu sucu bastava nna pizzicata,
niscia ciavuru di dda pignata.
Aiu lu spinnu, e mi nni manciassi un piattu,
di dda pasta fatta cu lu strattu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it