Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

VINNIGNA

Lu primu jornu chi ghivu a vinnignari
taliava a tutti com'è c'avia a fari,
virennuli calati mmezzu li vigni
mi parianu tanti rascatigni.
Lu patruni dicia: allistemuni picciotti
chi l'autunnu trunia a li nostri porti,

cu cu li carteddi e cu cu lu panaru
ognunu si tirava lu sò filaru.
Mentri lu suli ia camuliannu
e li surura ianu scinnennu
pi lu cavuru vivia a ciatu chinu
cu nna panza quantu un tammurinu.

A mezziornu scinnemu tutti a manciari
mittennuni dopu l'ura a travagghiari,
e accussì lu tempu ia passannu
cantannu, ballannu e travagghiannu.
La sira iunti stanchi e assai surati
parianu tanti cani vastuniati,

ognunu avia li rini stuccati
li vrazza lenti e li vrachi caruti.
Ognunu la rascina avi a drucatu
troppa razia: ddu mustu era muscatu,
sia ntra li vigni comu a la cantina
in ogni locu truvavi la rascina.

A Diu vulennu a sira ncasa ivi
cu l'acqua frisca tutta arrifriscavi,
manciai nchinu e prestu arriscialai
bidduni fu ddu lettu e arripusai.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it