Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU ZU CICCIU TABBACCUSU

Ntra la casuzza di ddą gghiusu
ci stava lu zu Cicciu Tabbaccusu,
cu nna siggitedda misa a llatu
davanti la porta stava assittatu.
Fumava cu nna pipa com'un turcu e
annascava puru lu tabaccu;

nzacchetta tinia nna tabbacchera
dannu tabbaccu di nasu a cu era era.
Spissu ogni tantu nna pizzicata
inchennu di stranuti ogni strata.
Quannu li picciotti passavanu di ddą
dicianu: "zinna naną, chi fetu chi fą".

Quannu morsi lassau la tabbacchera
e dunn'era lassą dda ran pipazza,
ciuri e fetu comu nna bannera
ogni cosa si purtą catarinazza.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it