Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU FUSU DI LA 'ZA RUSULIA

All'astracu, supra la casa mia,
c'era nna vota la 'za Rusulia;
si passava lu tempu, sta cristiana,
c'un fusiceddu a filari lana.
S'affacciava, e cci canuscia la vuci,
calava lu fusu dintra un puzzuluci.
Un ghiornu iddu sutta ci cariu,
dissi: - mischina mia, si rumpiu! -

Chiamau ammia, lu vosi acchianatu:
era di lignu tunnu nturciuniatu.
Tutta cuntenta, quannu lu pigghiau,
cu l'occhi e cu la vucca ringraziau.
Filannu filannu cu nustalgia
li robbi pi lu mmernu si facia,
c'un paru di busiddi fatti di ramu
magghi e pirunetta parianu ricamu.

Viriti quantu travagghiau stu fusu
lustru di nuttati e di surura,
e ora chi canciau la natura
senza cchiù vita è misu fori usu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it