Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

TRAPANI

Trapani chi sutta lu suli stai
chi pi cullana nna longa costa ai,
nna fila di salini torna di lu mari
mentri a tramuntu ci sunnu li tunnari.
Longa è la spiaggia e senza fini
accarizza li custeri siciliani;
varchi di pisca e navi di trasportu
arrivanu dda sutta dunni sta lu portu.

Dintra dda lingua di terra c'è campagna
e lu munti cu l'occhi l'accumpagna,
ddocu c'è lustrusu un gran casteddu
dunni Pepoli passava lu tempu d'iddu,
di Pepoli un ricordu n'arristau
a lu Comuni ogni cosa lassau.
Museo, scoli e casi assai priziusi
chi di sti beni semu tantu gilusi;

e quannu furisteri vennu cca a visitari
semu tutti priati a virili cuntimplari.
E' terra bedda, china di ciuri,
cu veni ccà nun si nni voli iri;
paganu tanti sordi pi viaggiari
pi putiri li nostri beni taliari.
A Pasqua pi viriri misteri
chi quasi quasi vulissiru purtari,

speru finu a quannu sugnu mperi
nun patiri pi nnenti stu duluri.
Tanti casi antichi sù ittati cca
chi lu museu nn'avi nquantità,
puru pusseri stu paiseddu
lu prisepiu fattu di curaddu.
Di quantu è beddu nni fa nnamurari
tutti alluccuti facennuni arristari;

di lu santuariu unn'amu a scurdari
c'è la Maronna di biddizzi rari.
Li ricchi di sta terra su ammintuati
conti, baruna e principi passati:
Pepoli, Fardella, Adragna e D'Alì
Trapani finisci a Turrilignì.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it