Lina ClorofillaArchivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

LU BAGGHIU SCUCCHIABALATI

Ntempu di guerra eramu sfullati
mPacecu a lu bagghiu Scucchiabalati.
Quantu beni ssu cristianu avia
stu locu era certu bagghiania.
Cu tutti ssi ricchizzi nterra
m'avia scurdatu chi c'era guerra.

La scecca mpaiata a un carritteddu
avi a pi cumpagnu un sciccareddu
e allatu nna crapa cu l'agneddu,
la iumenta allatu un muliceddu
nna vacca allattava lu viteddu
mentri cantava ntettu lu cardiddu.

La papara vuciava a lu firriatu
l'attusu cu la atta era abbrazzatu,
la cani ntunnu avi a li canuzzi
e ntra la chiana addineddi e nuzzi,
addi pecuri e zimmila chini
c'era puru ciocchi cu tanti puddicini.

La sira poi, quannu ia a scurari,
ognunu a postu sinni ia a giuccari;
scurava nzanu e nni firriava ntunnu
chi senza d'iddi nun paria cchiù munnu.
Puru la notti a iddi mi sunnava
e nun viria l'ura c'agghiurnava.

Appena mi susia li ia a truvari
p'un beddu ovu friscu iu sucari;
lu latti cavuru cu la scuma fina.
di cori mi facia nna tazza china;
lu patruni nun si viria affacciari
picchì cu li voi era a lavurari.

La sira si sintia di luntanu
curriri lestu lestu lu vardianu,
grapia tuttu lu purtunazzu
facennu granni purvirazzu;
ntra la gebbia s'ìanu a bivirari
e poi a la stadda arrisittari.

Li quattru parigghi di vistiola
curati eranu di mastru Nicola
ddi gran bistiuna cu ddi beddi corna
dui d'iddi purtaru a la Maronna,
iddi l'annu cinquanta la purtaru
a San Lurenzu la traspurtaru.

Cu sti corna d'oru tutti pittati
di tutta la genti eranu taliati.
L'armaleddi mai si stancaru
tantu chi la miragghia poi pigghiaru.
Li canuscivi, pi sta miragghia in donu
lu primu era Beddu e l'autru Bonu.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it