Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

COMU SI NASCI ACCUSSI' SI MORI

Tuttu chiddu c'asisti nnu criatu
unnasci s'unn statu siminatu,
nascemu pi amari e pi gudiri
nascemu pi suffriri e poi muriri.
C' cu nasci cu la cammisedda
e sona puru la so campanedda;
la furtuna paci e puru la saluti
campari vecchi e grisi niputi.

Di la morti n'amu a fari curaggiu
picch cca semu aceddi di passaggiu,
cu riccu lassa beni e lassa sordi
cu scarsu lassa sulu li ricordi.
Ninn'jemu senza scrusciu, zitti e muti
lassamu li figghioli e li niputi,
lassalli nni fa mali assai lu cori
comu si nasci accuss si mori.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it