Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

CANCIAU LU MUNNU

Navota manciannu pani e cipudda
avianu tutti nna scocca ogni mascidda,
ora chi cchiù megghiu assai si mancia
ci ssu puru malati di raggia.
Oramai fannu mali tutti cosi
picchì su fatti cu li dosi

e cu ssi serri chi strummintiaru
lu manciari esti tintu e troppu caru.
Iu penzu a ddi poviri picciriddi
cu ddu culuri smortu di masciddi,
cudd'aria tennira e tanta affritta
unn'annu forza di starisinni additta.

E chiossai s'infuginu a manciari
chiossai li facemu mmilinari,
nenti c'è cchiù di bonu nta natura
picchì st'aria malata unn'è cchiù pura.
Comu raggiuni e comu giusta liggi
l'omu chiossai crea cchiù distruggi,

iddu lu fa pi spirimintari
ma cchiù chi va, cchiù si va a sfasciari.
E si stu munnu sav'addirrupari
prima chi l'omu, Diu ciav'appinzari.


precedente

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it