Trapani Nostra.it - L'archivio della memoria di Trapani e provincia

 BUSSOLA: Trapani Nostra - Libro "PUISIA CIURUTA" di Lina Clorofilla


"PUISIA CIURUTA" di Lina Clorofilla - liriche in vernacolo

Lina Clorofilla

"PUISIA CIURUTA"

Stampato con i tipi della Tip. Gervasi Modica - Via Roma, 11 - 13 - TRAPANI

Copyright - tutti i diritti sono riservati

Introduzione dell'autrice
Lu cori di lu poeta
C'era nna vota l'artigianatu
Quantu è bedda la campagna ntra la stasciuni
Maronna di Trapani
Avia nna quartaredda e si rumpiu
A lu masculu miu
Lu stazzuneru
Lu pani di furmentu
Lu muccaturi russu
Lu nutricu di nna vota
Lu stagnataru
La zitata di campagna
La pila pi lavari
Lu truccu
La muschitta
Terra mia
Lu roggiu "a cucu"
Lu scarpareddu
La pilucchera
Li gnocculi cu ll'agghia
Lu carritteri
Lu nutricatu
La festa di la vinnigna
A me matri
A Micheli Allotta
Lu carritteddu sicilianu

La storia di la fiuredda
Lu spiziali
Lu pianinu
Li festi di l'annu
Lu strattu
Pasta cu li favi
Vinnigna
Li scarpi stritti
C'è un paisi supra la muntagna
Lu zu Cicciu tabaccusu
Li misi di l'annu
Lu fusu di la 'za Rusulia
Lu panneri
Trapani
Lu zu Turi e la 'za Maredda
Lu bagghiu scucchiabalati
La casa di me nannu
Savoia
Iu Emigrari ?
Lu picciriddu quantu è crisciutu
La festa di la mamma
Taliannu lu celu
Comu si nasci accussì si mori
Onuri a Garibaldi
La scola nova
"Mundialito" 82
Canciau lu munnu

La copertina del libro POESIA CIURUTA

torna all'indice

pagina a cura di    Gigante Lorenzo Maurizio    per Lina Clorofilla
un sincero ringraziamento a Giuseppe Catalano per avermi fatto incontrare la zia Lina

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it