la locandina della rassegna organizzata da Nino Barone
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

PURU NIATRI PARLAMU 'N DIALETTU
1a rassegna natalizia di poesia dialettale

Manifestazione culturale dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni che declamano versi in dialetto di autori siciliani


precedente

successiva

VINNI ď MUNNU LU MISSIA

S'avvicina lu Santu Natali,
festa granni p''u gÚneri umanu;
vinci 'u beni, sprufunna lu mali,
canta 'u cori d''u veru cristianu.
Nta 'na 'rutta, tra pagghia e du' armali,
nasci un bimbu divinu e suvranu;
lu so verbu, sinceru e riali,
metti fini a lu credu paganu.

╚ filici lu bimbu innuccenti
mentri guarda 'u prisepi cunzatu:
viri 'n celu 'na stidda lucenti,
San Giuseppi chi sta addinucchiatu,
la Maronna cu l'occhi ridenti,
lu pasturi di friddu aggragnatu,
li Re Maggi chi vennu d'orienti,
'n angiluzzu chi canta biatu

Declamano: Angelica Campo - Andrea Alastra
Autore: Alberto Criscenti
NOTA BIOGRAFICA
Alberto Criscenti

Alberto Criscenti Ŕ nato a Buseto Palizzolo, ove risiede, il 1░ aprile 1953. Lavora al Comune di Buseto Palizzolo con la qualifica di Economo. Ricopre attualmente l'incarico di Coordinatore Responsabile del Settore Culturale sia dell'Associazione di Lettere, Arti e Sport JO' di Buseto Palizzolo che del Comitato Provinciale E.N.D.A.S. di Trapani. Ha pubblicato giÓ diversi volumi di poesia sia in lingua italiana che in dialetto. Ha partecipato ad alcuni Concorsi Poetici riscuotendo lusinghieri piazzamenti ed Ŕ presente in diverse antologie.


E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it