la locandina della rassegna organizzata da Nino Barone
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

PURU NIATRI PARLAMU 'N DIALETTU
1a rassegna natalizia di poesia dialettale

Manifestazione culturale dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni che declamano versi in dialetto di autori siciliani


precedente

successiva

'U 25 DI DICEMBRI

Niatri a menzannotti
d''u misi di Dicembri
lu vinticincu giustu
arricurdamu sempri:

Santýssimu Natali,
ogn'annu Ŕ cilibbratu
e chistu avvinimentu
nun veni mai scurdatu.

Curriti! O vui, curriti
a la NativitÓ!
curriti a fistiggiari
Ges¨ nasciu giÓ!

Dintra la manciatura
d''u voi e l'asineddu
Ŕ ddÓ chi lu truvaru
Ges¨ lu bammineddu.

Di li muntagni scýnninu
ammenzu a la jancura,
cu l'agnidduzzi e pŔcuri
na pocu di pastura.

Curri lu zappaturi
e curri l'urtulanu,
tutti, purtannu nsŔmmula,
rijali nta li manu.

Chi paci nta lu cori!
O chi sirinitÓ!
Giuisci pi stu fattu
tutta l'umanitÓ.

Facemu l'auguri
scurdÓnnuni ogni mali,
fra nvasuneddu e n'Óutru
dicemu: "Buon Natali!"

Per˛ nun nni scurdamu
a tutti ddi mischini
chi passanu la vita
circannu tra li spini.

Ai tanti picciriddi
e tutta chidda genti
chi fra natali e festi
nun Óvi propriu nenti.

declama: Alessandro Barone
Autore: Giuseppe Sammartano
NOTA BIOGRAFICA
Giuseppe Sammartano

Giuseppe Sammartano nasce a Catania il 2 gennaio del 1947 ma risiede a Patern˛. Ha iniziato a comporre versi nel 1983 quasi per gioco e da allora non ha pi¨ smesso. La natura ha un ruolo importante nella sua poetica, infatti, proprio a lei ha dedicato gran parte delle sue composizioni. Ama l'arte a 360░ ed un'altra sua passione Ŕ la pittura. Pure se partecipa da poco a concorsi e rassegne ha giÓ ottenuto importanti riconoscimenti.


E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it