la locandina della rassegna organizzata da Nino Barone
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

PURU NIATRI PARLAMU 'N DIALETTU
1a rassegna natalizia di poesia dialettale

Manifestazione culturale dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni che declamano versi in dialetto di autori siciliani


precedente

NATALI SPIRANZA DI PACI

Chi sensu avi
'stu Natali chi torna
pi li trazzeri di lu munnu
quannu la porta di la paci
resta quasi sempri allapazzata,
chiusa a la spiranza di la genti.
Chi sensu avi
'stu curriri fistusu versu vitrini aperti,
tutti vistuti a festa,
quannu li me pinseri abituati
a la bunazza,
sunnu sbattuti sempri scogghi scogghi.
Comu 'n-agnidduzzu spersu, senza matri,
mi si strinci lu cori
quannu l'urtimi sfilazzi di suli
astutatnu lu jornu.
E allura,
menzu allampanatu e carricu di silenziu,
vaju tampasiannu pi li vaneddi
aspittannu a vrazza aperti la nascita
di lu Bammineddu,
cu la spiranza di vidiri jorna
figghiari sulu paci,
spiranza, c'aju cuvatu sira pi sira
sutta la cinniri di li me' prjieri.
Livatimi st'ummira di nuvuli
avanti a l'occhi mei,
lassatimi 'mmenzu a trazzeri di suli
unni suspira di menta e di jinestra
stasira alimentanu
sonu di campani e ciarameddi
e facitimi sčntiri passi di ventu
scapisari timpuna di spiranza
unni l'aria tra spini e ruvetti,
svampa faģddi …di PACI!

declama: Mario Barone
Autore: Franco Tripi


E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it