EVENTI in PROGRAMMA

Meteo Windy.com

rilevazioni satellitari
Folklore Personaggi Trapanesi Sezione dedicata ai libri Sezione dedicata alle foto del sito Pagina dedicata alle foto di Trapani e Provincia La pagina delle ricette tipiche trapanesi

Volti dei Misteri

DSC_0798.JPG

troviamola

il 26 ottobre è
il tuo compleanno

Gallery

Trapani-Il_Porto-017.jpg IMGP2750.JPG 17-518.jpg Paceco-1983-017 IMGP3699.JPG

Registrati

Numero sottoscrittori

    543

CHIDDI D’ ‘A ”NICCHIA” – di Giuseppe Ingardia – 2


foto Via Crucis Buseto Palizzolo

Via Crucis Buseto Palizzolo

 

CHIDDI D’ ‘A ”NICCHIA”

pagina espressione della “Song Poetica Siciliana”,
curata da Giuseppe Ingardia

Siamo alla seconda pagina “su tema”, rigorosamente in dialetto siciliano, ma senza altre costrizioni di sorta. Questa volta il tema ci è sembrato ovvio centrarlo sui Misteri e sulla Settimana Santa, che vedono la nostra Provincia far sfoggio di parecchie iniziative più o meno religiose, più o meno importanti, ma comunque nel rispetto delle tradizioni. E con sempre crescente partecipazione di gente e turisti provenienti dal mondo intero.


(clicca sulle immagini per ingrandirle)


foto Misteri 2010 Trapani


foto Misteri 2010 Trapani


Processione Misteri Trapani

 


In questa sede è interessante vedere come i nostri poeti dialettali -di ieri e di oggi- riescono a ‘cantare’ in versi i loro profondi sentimenti. Giancreco parla di ‘jorna di luttu pi lu munnu’, mentre l’Addolorata soffre più di tutti il figlio perduto.
Barone cita il trapasso dalla morte di Cristo sulla Croce, al sorgere dell’alba di una nuova luce in cui la gente cerca nei Misteri speranza e conforto. Castiglia (che fù testimone di Geova) contrappone la sua “Pasqua di passaggio” nelle acque del Mar rosso, alla Pasqua di Resurrezione dei Cristiani. Vultaggio coglie il ‘succo’ dei Misteri Viventi di Buseto Palizzolo (sidici vari chi …raccuntanu ‘na storia amara feli..) e dei Misteri statuari di Trapani (20 gruppi con la gente al seguito in penitenza e preghiera per la fratellanza e la pace).
Saracino con perfette ottave scandisce la settimana di passione di Cristo e fissa in modo indelebile nel lettore, l’immagine di Maria Addolorata che abbraccia la croce con il figlio crocifisso.Nino Barone

 


L’ARBA DI ‘NA NOVA LUCI

E quannu arriva l’ura d”a trasuta
stracàncianu li facci e la stanchezza
pari chi si ni va, nun è chiù ‘nfuta
e nuddu voli pèrdiri ‘na stizza

di sti mumenti di passioni e firi.
E ddocu ognunu ‘mpasta la so vita
chi comu ‘n nastru scurri a nun finiri
davanzi l’occhi, bedda e ‘nvipirita.

Assùmmanu, accussì, li gioi e ‘i turmenti
e mentri, ‘i banni ‘ntonanu la morti,
s’annaca lu Misteri tra la genti
ch’è ‘n cerca di spiranzi e di cunorti.

Un trasi e nesci comu s’è distinu,
lu stessu trasi e nesci di la vita
dunni si campa e mori di cuntinu.
La ciàccula poi sona ed è ‘nfinita

la suffirenza sutta di dda cruci
chi ognunu senti ‘n coddu smaciniàri.
La morti arriva ma ‘na nova luci
aspetta l’arba chi sta pi spuntari.


Giuseppe Vultaggio

 


MISTERI

Duminica chi veni, a Palazzolu,
partennu di li quattru (a lu scurari)

‘na Prucissioni pigghia lu so volu…
e ‘a genti apprezza e resta ad ammirari!

Su’ sirici li vari ‘n prucissioni,
chi cuntanu sta storia amara feli,
‘na storia china di granni emozioni,
la storia chi ni cuntanu ‘i “Vangeli”.

Vennari Santu, ‘nveci, li “Misteri”,
- partennu versi ‘i dui c”a “tammuriata” -

nni cuntanu, cu sintimenti veri,
di “Cristu” la Passioni marturiata!

Si parti, a taci maci, c”a “Spartenza”,
su’ vinti “vari”- ognuna ‘a so “Maestranza”-
la genti sfila appressu, ‘n penitenza,
priannu pi la Paci e ‘a fratillanza.

Viniti genti!!! S”un àviti vistu,
ad ammirari sti dui prucissioni,
comunqui sia…si parla di lu “Cristu”,

di soccu fici pi la “Redenzioni!”


Castiglia

 


PASQUA DI LIBERAZIONE

Sulenni festa, squilli di campani
è santa Pasqua di libirazioni,
quannu li schiavi sutta l’egiziani
si liberaru di lu faraoni.
Mosè chi pasculava na ddi chiani
L’Eternu Diu ci vinni nvisioni:
“c’era un cespugliu mentri chi bruciava

ma lu sò lignu nun si cunsumava.”

Mosè curiusu ci misi a ncugnari
quantu pirsuaria lu sò pinseri;
senti na vuci: nun t’avvicinari!
e levati li scarpi di li peri;
lu picuraru tù nun nnì la fari,
lassa l’armali, pigghia a tò mugghieri,

“torna n’Egittu, vai a libirari
tutti li schiavi chi sù prigiuneri.”

Mosè turnau n’Egittu novamenti
sempri assistutu di l’Eternu Diu,
però lu farauni priputenti
a la proposta nun cundiscinniu.

Ma dopu dieci piaghi finalmenti
malvagiamenti si pirsuariu
“e cu li truppi soi, forti e putenti

fina a lu mari russu li nsiguiu.”

Prima chi farauni li jungiu
Mosè omu credenti e di curaggiu,

versu Geova arrè si rivulgiu (salmo 83:18,19 nome di Dio)

comu putiri aviri un salvataggiu.
Pigrau tantu chi ci rinisciu
appi l’istintu grapisi un passaggiu;

versu lu mari punta lu vastuni,
lu mari russu grapiu un stratuni.

Stu gran passaggiu Pasqua fù chiamatu,
Pasqua Diu lu vosi numinari,
Pasqua chi hannu sempri rispittatu

fina stiornu si pò custatari.
E Gesù Cristu quannu fù ammazzatu
sta Pasqua era vinutu a fistiggiari (Mt. 26:18,19)

e ora tutti quanti li nazioni
“l’hannu pi Pasqua di risurrizioni”.


Gaetano Saracino

 


LA SIMANA SANTA

Ricordu tutti li Simani Santi
e soccu v’à diri eu è cosa a la vista,
chi ni ricordu e ni ricordu tanti:
sunnu settantadui cumpresu chista!
Su’ tutti annuvulati tutti quanti,
lu suli nun c’è nuddu chi l’avvista;
cu’ è chi li viri di la genti boni
dici chi su’ simani di passioni!

Pi lu Signuri fu simana tinta
chi la passau ennusi ammucciannu,
Giuda, ‘ddu ‘nfami, ci retti ‘na spinta
a lu nimicu chi lu jia circannu.
Dici a cu’ vasu e lu fazzu pi finta,
chissu è Gesù di Nazari e lu sannu.
Ci arrinisceru boni li so’ cunti
cu ‘ddu vasuni chi ci retti ‘n frunti!

E ddocu lu Signuri fu pigghiatu
facennuci disprezzi pi la via
e lu purtaru ‘n facci di Pilatu
c’ognunu di chiddi a morti lu vulìa.
Però Pilatu nun l’à cunnannatu
picchì piccati gravi ‘un ni virìa.
Pilatu contru di Diu nun ci fici sgarba:
“Siti cuntenti? Cunnannu a Barabba!”

‘Ddi genti vili e senza cori ‘n pettu
eranu tutti contru e forsi chiù;
picchì a Barabba chi è un omu perfettu
e Chistu, dici, è re e re nun fu?
Barabba assortu cu tantu rispettu,
la cruci ‘n coddu dàmula a Gesù.
Ddocu Pilatu si ni jiu luntanu:
va’ pigghia l’acqua e si lavau li manu!

E la Maronna s’assisti ‘dda scena
cu ‘dda curuna ‘n testa cu ‘ddi spini,
la cruci ‘n coddu chi facìa ‘na pena,
lu sangu chi niscìa di li so’ vini.
Poi lu ‘nchiuvaru e c’era Maddalena
e quannu vitti ‘ddi ‘nfami parrini
s’abbrazza la Madonna e jietta vuci
e svinniru tutti dui sutta la cruci!

E ddocu un timpurali si cunchiusi:
chiuvennu forti trona e lampi fici!
Li pii donni jittavanu vuci
chiancennu di cuntinu ‘ddi ‘nfelici;
poi la Madonna s’abbrazza a la cruci
di lu figghiuzzu so comu si rici
e nta la testa ci arristau un smaceddu:
avìa sempri ‘ddi corpa di marteddu!


Salvatore Giangreco

 


LU CHIANTU DI MARIA

Lu scrusciu di ‘n tampuru a coppa lenti
dui noti quasi quasi senza ciatu;
‘nnungiavunu l’arrivu cummuventi,
di Cristu mortu tuttu ‘nsanguinatu.

E jù ammensu dda fudda ca vardava,
a so matri di niuru ammantata;
chianceva a so figghiuzzu e nun parrava
e la videva stanca a addulurata.

Forsi pinsava a Giuda ddu spiuni,
forsi pinsava a Ponziu Pilatu,
forsi pinsava a tutti ddi pirsuni,
chi a so figghiuzzu l’ànnu cunnannatu.

Lu Cristu era ‘n terra stinnicchiatu,
privu di vita, chiui nu rispirava;
ancora cu li spinni ‘ncurunatu
e so matruzza ca lu accarizzava.

Dda scena fu daveru cummuventi,
vardannili facevunu pietà;
matruzza e figgi erunu ‘nncuccenti
e cunnannati di l’umanità.

Pi Cristu fu la cruci e li turturi,
pi so matruzza li peni e lu chiantu,
ogni annu si rinnova ddu duluri,
d”u stissu jornu, lu Venniri Santu.

E pi du’ jorna lu munnu èa luttu;
morsi lu Cristu lu veru Missìa,
chianci l’umanità a chiantu ruttu
ma chiu di tutti lu chianci MARIA.


Articoli correlati:

Share Button

Devi essere collegato per poter inserire un commento.