EVENTI in PROGRAMMA

Meteo Windy.com

rilevazioni satellitari
Folklore Personaggi Trapanesi Sezione dedicata ai libri Sezione dedicata alle foto del sito Pagina dedicata alle foto di Trapani e Provincia La pagina delle ricette tipiche trapanesi

Volti dei Misteri

DSC_0841.JPG

troviamola

il 26 ottobre è
il tuo compleanno

Gallery

DSC_0172.JPG madre_pieta_del_popolo-dsc_1924.jpg Riserva_Naturale_Orientata_di_Paceco_57 Fico_Valderice_Sagra_Pane_Casareccio_070 Fico_Valderice_Sagra_Pane_Casareccio_095

Registrati

Numero sottoscrittori

    543

CHIDDI D’ ‘A ”NICCHIA” – di Giuseppe Ingardia – 5


l'Aglio Rosso di Nubia - Paceco

Aglio rosso di Nubia

CHIDDI D’ ‘A ”NICCHIA”

pagina espressione della “Song Poetica Siciliana”,
curata da Giuseppe Ingardia

Siamo alla quinta pagina “su tema”, in dialetto siciliano, dedicata al mese di Giugno, grande contenitore di eventi culturali ed economici legati al territorio. Giugno mese dell’aglio legato alla frazione pacecota di Nubia ed a riti e tradizioni particolari;”tempu di tunni” con la cruenta mattanza di Favignana; “Giugnettu di lu Signuri” con la mietitura e le ricorrenze di S.Antuninu, S. Giuvanni, S.Vitu; l’inizio dell’estate-non estate quest’anno. Da Favignana la tradizione orale riporta i versi di Li Volsi, con la lotta per la sopravvivenza tra uomo e tonno. Il parlato trapanese brilla grazie a Mazzeo che quasi trasmette odori e sapori di un piatto eccezionale come la “pasta cull’agghia”. Drammaticamente quindi Fifì Maiorana fa rivivere gli assurdi fuochi estivi spesso dolosi, che distruggono natura ed esseri viventi: “E’ focu di duluri e nun s’astuta!”. Sucamele presenta un Giugno che “rapi li porti a la spiranza”, mentre le spiagge mostrano “ddi gran biddizzi cu custumi ascioti”. Infine Gerbino ripercorre sul filo dell’antica memoria, il duro lavoro “di ‘st’omini adduvati mititura… la schina rutta e china di sudura”.


Filippo Majorana Salerno

 


SVAMPA LU FOCU

Focu, focu, focu, focu!
‘Na vuci, tanti vuci dinchèru li vadduna.
Focu, focu, focu, focu!
Currèru tutti cu’ rami e cu’ vastuna.
Focu, focu, focu, focu!
Trema, s’abbrucia e mori la ristuccia.
Focu, focu, focu, focu!
L’arvulu brucia, ‘mpassulisci e mori,
lu ventu adduma vampi di vilenu
mentri l’omini sapennu di muriri,
cercanu scampu, un viòlu pi fuiri.
Appigghiàru li giacchetti e li cammisi,
lu focu fici già chiddu chi vosi.
E gridannu e chiancennu ‘nto ‘n mumentu
ogni omu divintàu ‘na torcia a ventu.
Lu focu è fumu ora e la muntagna
marturiàta e arsa, si cangiàu la ‘mpigna.
Cu’ fici focu fici ‘na vinnigna
e senza capìri la ‘mpurtanza
ardìu l’arvuli e puru la spiranza
di tanta svinturata picciuttanza.
Genti! Di paisi o di campagna!
Lu focu a la muntagna ormai finìu
Ma chiddu focu c’arristàu ‘nto cori
a ‘dda matri, ‘dda soru, ‘dda mugghieri.
Dicitimillu vui, cu’ l’astutàu?
Nuddu!
E’ focu di duluri e nun s’astuta,
vampa c’abbrucia finu a quannu è vita!


Tore Mazzeo

 


PASTA CULL’AGGHIA

Quatthru spicchia d’agghiuzza arrisittata
un pizzicu di sali biancu e finu
basiricò di chiddhru a mazzu chinu
pistati ‘nno murtaru di balata.

Dopu ‘na pistateddhra cci mittiti
sei mennuli munnati e spiddhruzziati
pistati ancora e quannu vi stancati
du’ spezzi macinati cci aggiunciti.

Quannu lu pistu è divintatu finu
tri pumarori russi ammanicati
e sempri arriminannu cci rattati
un pocu di tumazzu picurinu.

Stu sdilliziu livati d’u murtaru
mittennulu nton piattu cupputeddhru
sdivacaticci d’ogghiu un cuppineddhru
arriminannu sempri c’u cucchiaru.

Sta nall’arriminata ‘a puisia
picchì chissa ‘i çiauri svapura
‘nciamma e cunfunni tutti li sapura
e svampa tutta ‘a to’ ularia.

Usati stu puema pi’ cunzari
‘i gnocculi sculati a puntu esattu
sdivacàtili araçiu nton gran piattu
pinsannu chi v’aviti a ricriari.

Rattatici di supra ‘u picurinu
e sempri c’a buccetta arri minati
e quannu sunnu beddhri ammanicati
priparativi vucca e …cularinu.


Michele Li Volsi

 


A MUNTAGNA FAUGNANISA

Quannu ‘na maggiu u tunnu fà l’amuri
iddu cheto veni a Faugnana
senza sapiri rintra a quali tana
iddu s’infila pi stu’ gran bruciuri.
Nescinu di la cala li varcazzi
comu ‘na ciurma antica di pirati,
vannu cantannu tutti confurtati
pirchi lu coppu è chinu e un sù sardazzi.
Ciu dissi ‘u Raisi stà matina prestu:
ci n’esti tanti chi ci nesci a ghiotta
abbuano li picciotti e fanno a rotta
e ognuno si trova a posto, lestu lestu.
‘Na fudda di curiusi vanno appressu
pi viriri stu’ granni avvenimentu
e ‘ni pigghia assai a divertimentu
pirchì sentiti cà nun c’è lu stessu.
Comu lu Raisi duna lu signali
li tonnaroti sarpanu lu coppu
cantannu chianu, chianu:
“aiamola, aiamola” e assummanu l’ali.
‘Nta lu quadratu chi li varchi fannu
s’adduma nun sicunnu ‘na timpesta
mentri la ciurma fà la veru festa
e nuddu nesci senza seriu dannu.
Ci ‘ne macari pi lu marinaru,
pirchì lu tunnu ‘nmezzo a sta’ russura
scrivi puru iddu cu li pinni e a cura.
Certi voti stu’ travagghiu è amaru.
Comu a pagghiolo su tutti stinnigghiati
e a varca ‘nfina ‘nfunnu ‘nsuarratu
ci riri lu scagghiuni alla chiurmata
e supra l’orru fuma e fà a risata.
Bedda è l’annata quannu veni china
pi li famigghi di li piscatura!
Sentinu chi la vita è chiù sicura
quannu da fami levanu la spina.


Giuseppe Gerbino

 


LA MITITURA

Me nannu mi cuntava chi ‘nta giugnu
‘n campagna si facìa la mititura,
lu saccu cu lu pani e fauci ‘n pugnu
partìa prima d’ ‘u suli, a la friscùra.
Ed arrivava ‘nta lu siminatu
chi ancora si vidìa e si svidìa;
a fari lustru un mantu scunfinatu
cu l’oru di la spica chi lucìa.
Ognunu travagghiava a lu so antu,
li spichi chi carìanu comu nenti;
lu capuspata accuminciava un cantu:
l’ancinu, liama e fàuci li strumenti.
‘Stu cantu si sintìa pi migghia e migghia
di ‘st’omini adduvati mititura,
chi pi purtari pani a la famigghia
la schina rutta e china di sudura.
E quannu chi lu suli stracuddava,
finìa la mititura e lu cantàri;
la mogghi d’ ‘u patruni li chiamava:
avìa arrivatu l’ura di manciari!
Ma la jurnata ancora ‘un era lesta,
jimenti misi pronti pi firriari,
lu capizzuni e lu tistali ‘n testa
chi c’era lu furmentu di cacciari.
Si ‘ncuminciava arrè cu ‘n autru cantu
e si prijava chi ciusciassi ventu;
la spica lamintava lu so chiantu
e poi assummava tuttu lu furmentu.
Finìa la so jurnata ‘u mitituri,
a la so casa poi facìa ritornu;
lu tempu d’asciucari lu suduri
chi cominciava arrè pi ‘n autru jornu.


Turi Sucamele

 


GIUGNU

Giugnu è lu misi di l’amarusanza
e merita di tutti st’accuglienza;
rapi li porti letu all’abbunnanza
chi lu viddanu tuttu l’annu penza,
cu amuri, divuzioni e cu spiranza
di pani e paci e saggia pruvirenza.
Pero’ c’è un fattu chi la picciuttanza
sulu quannu ch’è ntaula ci penza.
Poi succeri puru certi voti
fa timpurali a curriri chinati,
purtannusi d’appressu li ricoti.
Poi nda li spiaggi sempri chiù fuddati
ddi gran biddizzi cu custumi ascioti
si fannu li chiù bebbi assulacchiati


Articoli correlati:

Share Button

Devi essere collegato per poter inserire un commento.