Lina Clorofilla

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
Liriche in vernacolo "Puisia Ciuruta" di Lina Colorfilla

TALIANNU LU CELU

Aspittamu st'acqua di celu a ogni ura
Ŕ mmernu e pari estati pi l'arsura,
Ges¨!, fati sta grazia a nui tutti
picchý li puzzura su sicchi e asciutti.
Ncunfiusiunati sunnu li viddani
picchý ssu puru sicchi li tirreni,
ntra siminati nenti cciabbignau
tuttu chiddu chi misiru siccau.

Nna goccia d'acqua stannu nun chiuviu
certu chi chissu Ŕ castiu di Diu,
mi mettu 'nnanzi a Vui a dinucchiuni
la morti gira mmezzu li vadduni.
Vi fazzu sta priera cu lu cori
Signuri beddu sintiti sti prieri,
la vuci mŔ accugghiti ntra li celi
cu caritÓ apritiVi sti veli.


precedente

successivo

E-mail e-mail - redazione@trapaninostra.it